• LinkedIn

Studiehuis Delft

Studiehuis DelftStudiehuis Delft richt zich op het zelfstandig ‘laten’ leren door kinderen in groepen 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Onze visie is dat kinderen begeleiding nodig hebben bij het ‘leren leren’ om het daarna zelf te kunnen toepassen. Daarom bestaat Studiehuis Delft uit drie onderdelen; bijles, bijles supplementair en huiswerkbegeleiding.

De aanmelding van een kind gaat altijd door middel van een (telefonisch) intakegesprek met ouders of verzorgers. In dat gesprek bepalen we de behoefte aan begeleiding. Wat wij heel belangrijk vinden in het intakegesprek is om een goed beeld te krijgen van wat ouders (en kinderen) van ons verwachten. Wij zullen alles inzetten om aan de verwachtingen van ouders en kinderen te voldoen.

Als een kind begeleiding gaat krijgen van Studiehuis Delft dan gebeurt dat in een optimaal studieklimaat. Een kind leert als ‘de kanalen’ daarvoor open staan. Het is aan ons om zorg te dragen voor dit optimale studieklimaat en daarom hebben wij overzichtelijke en duidelijke richtlijnen opgesteld. Bovendien is het van belang dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werkhouding en inzet. Door het inzetten van het ‘Studiehuis Delft volgsysteem’ leren kinderen te plannen, te werken volgens die planning en hun werk te beoordelen op basis van de resultaten. Kortom; een compliment over je werkhouding is snel verdiend!

Als Studiehuis Delft willen wij op een positieve manier invulling geven aan onderwijsbegeleiding. Onze gedachte is, waar je energie in stopt krijg je het er ook weer uit, ook al is dat niet altijd in een cijfer uit te drukken. Wij gaan uit van de mogelijkheden die kinderen hebben en benadrukken de capaciteiten die ze wel bezitten. Door het positief benoemen van deze aspecten zullen kinderen onze begeleiding als prettig ervaren.

Studiehuis Delft is gelegen op de rand van Delft en Den Hoorn en centraal gelegen ten opzichte van voortgezet onderwijs instellingen Stanislas, CLD en Grotius College. Onze locatie is ook goed bereikbaar vanaf De Lier en Schipluiden.