• LinkedIn

Maatschappelijke betrokkenheid

MVO Studiehuis Delft

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als jonge onderneming, gespecialiseerd op het gebied van kennisoverdracht vindt Studiehuis Delft het belangrijk om rekening te houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Deze kernwaarden komen tot uiting door respect te tonen voor een ieder waarmee we samenwerking, zowel jong als oud. Het gebruiken van gerecycled (en te recyclen) papier en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen op diverse gebieden.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Begeleiding in het plannen en maken van huiswerk is zinvol als het uiteindelijke doel tweeledig is; inhoudelijk de materie snappen en zelfstandig nieuwe leerstof kunnen aanleren. Naar mate kinderen ouder worden verschuift de balans van begeleid leren naar zelfstandig leren.

Bijles die door Studiehuis Delft wordt gegeven, is gericht op het bijspijkeren van de leerling in een specifiek vak. Het doel van bijles is om de zwakkere onderdelen van de leerling te verbeteren zodat uitval op één onderdeel niet bepalend is voor een juiste studiekeuze.

Cursussen voor senioren

In nauw overleg, en door samenwerking te zoeken met ouderenbonden zoals de PCOB en de protestantse gemeente ’t Woudt – Den Hoorn werkt Studiehuis Delft aan een cursusprogramma voor zowel tablet als computer. Op deze manier zijn praktische cursussen ontstaan die aansluiten bij de behoefte van senioren die de beslissing hebben genomen om ‘digitaal’ te gaan.

Onze ervaring is dat ‘digitale’ senioren meer participeren in de samenleving, minder afhankelijk zijn, genieten van alle nieuws en ‘roddel’ artikelen die op internet te vinden zijn en de regie houden over hun manier van leven.

Re-integratie en arbeidsparticipatie

Door veranderingen op de arbeidsmarkt kan omscholing wenselijk zijn om participatie in het arbeidsproces meer kansen te geven. Zeker voor oudere volwassenen die in hun werk niet direct te maken hebben gehad met automatisering en computergebruik is een praktische computercursus vaak een eerste stap op weg naar een nieuwe arbeidsrelatie.

De gemeente Midden-Delfland en stichting MEE (ondersteuning bij een leven met een beperking) hebben de weg naar Studiehuis Delft al gevonden voor het doorverwijzen van cliënten.

Taalcursus voor anderstaligen – inburgeringscursus

Het kunnen participeren in de samenleving heeft een grotere kans van slagen als er geen taalbarrière is. Om die reden faciliteert Studiehuis Delft ‘taalcursus voor anderstaligen’. Deze cursus legt de basis voor het inburgeringsexamen voor mensen van buiten de Europese Unie die in Nederland (lees Europa) willen en mogen blijven.
Daarnaast bieden wij ook diverse taalcursussen aan voor een ieder die een andere taal wil leren. In de taalcursus gaat het voor een belangrijk onderdeel om conversatie; het kunnen en durven spreken van de ‘vreemde’ taal.

Workshops

In een samenwerkingsvorm faciliteert Studiehuis Delft diverse workshops. Een aansprekende workshop is ‘Kennismaken met je stem als communicatiemiddel’. In deze workshop wordt ingegaan op het gebruik van je stem op momenten dat emoties tijdens gesprekken hoog oplopen. Tijdens de workshop worden handvatten aangereikt om op een gecontroleerde manier te communiceren met als resultaat een vermindering van emotionele lading.

Deze workshop helpt onderwijsdocenten, maar ook medewerkers die (soms/met regelmaat) slecht nieuws gesprekken met cliënten moeten voeren.

Passend onderwijs op basisschool en voortgezet onderwijs

Passend onderwijs is intussen een begrip in ‘onderwijsland’ geworden. Studiehuis Delft beweegt zich actief door samenwerking met specialisten en mee te denken over oplossingen voor indicaties zoals ADHD, ADD, autisme en dyslexie. Het indiceren van een leerling is een vaststelling, daarna is het van belang een passend onderwijsklimaat te creëren. Door veelvuldig afstemmen met onderwijsinstellingen en het samenbrengen van specialisten op de diverse gebieden werkt Studiehuis Delft actief mee om oplossingen binnen het onderwijs te faciliteren.