• LinkedIn

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding DelftHuiswerkbegeleiding bestaat uit frequente interactie tussen het studerende kind en zijn of haar studiebegeleider. In kleine groepjes wordt intensief gewerkt aan schoolwerk volgens een vooraf opgestelde dagelijkse huiswerkplanning. Daarbij krijgt de leerling per ‘vak’ een methode van leren aangereikt die in de praktijk succesvol is gebleken. Mocht deze methode niet passen om welke reden dan ook, dan zorgt de studiebegeleider voor het aanbieden van een andere methode. Op deze manier zal ieder kind zijn of haar methode gaan vinden en die aanleren op de basisschool en in het voortgezet onderwijs succesvol toepassen. Wij gaan in onze aanpak er van uit wat een kind wel kan en niet wat een kind niet kan.

Begeleiding in het plannen en maken van huiswerk is zinvol als het uiteindelijke doel tweeledig is; inhoudelijk de materie snappen en zelfstandig nieuwe leerstof kunnen aanleren. Naar mate kinderen ouder worden verschuift de balans van begeleid leren naar zelfstandig leren. Van kinderen uit groepen 6 en 7 van het basisonderwijs kun je nu eenmaal niet verwachten dat ze een knappe huiswerkplanning neerleggen en deze dan uitvoeren. Omdat het maken van een huiswerkplanning wel wenselijk is, doen we dat met de kinderen samen.

Veel kinderen hebben moeite om hun concentratie gedurende een wat langere periode vast te houden. Het probleem dat ontstaat is dat de leerstof erg fragmentarisch voor hun wordt. Allemaal kleine stukjes die op één of andere manier bij elkaar zouden moeten horen. Voor kinderen is dit lastig, voor ouders frustrerend. Maar het kan ook anders; korte gerichte opdrachten die binnen een gestelde tijd afgerond moeten zijn. Deze methode vraagt veel energie, maar geeft wel de mooiste resultaten. Voor dyslectische kinderen gebruiken wij een speciale techniek waarbij het voorlezen van tekst centraal staat. Volgens ons zou het zo moeten zijn dat kinderen met dyslexie het normale studieritme kunnen volgen.

De huiswerkbegeleiding die wij vanuit Studiehuis Delft bieden heeft een hogere kans van slagen als er goede afstemming is met de school/mentor van de desbetreffende leerling. Indien ouders dit ook zo zien, dan nemen wij contact op met de klassenmentor om zodoende de behoefte aan ondersteuning optimaal in te regelen. Vanzelfsprekend krijgen ouders een terugkoppeling van de afspraken die gemaakt zijn.

Studiehuis Delft is gelegen op de rand van Delft en Den Hoorn en centraal gelegen ten opzichte van voortgezet onderwijs instellingen Stanislas, CLD en Grotius College. Onze locatie is ook goed bereikbaar vanaf De Lier en Schipluiden.