• LinkedIn

Citotraining

Examenvrees en toetsingsangst is al lang niets nieuws meer, maar wel heel lastig. In sommige situaties heeft dit geleid tot faalangst op meer gebieden dan alleen schooltoetsen. Wij gaan in eerste instantie niet in op het ontstaan van faalangst, maar werken aan het vertrouwen van het kind door een goede voorbereiding op toetsen.

Het ‘instituut’ Cito heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van examens en toetsen. In het onderwijs is Cito een (gevreesd) begrip. Kinderen krijgen op de basisschool al vroeg te maken met Citotoetsen. De reden hiervoor is dat basisscholen een leerlingvolgsysteem (LVS) bijhouden. Het bijhouden van het LVS gebeurt onder andere op basis van de toetsen die kinderen in de loop der jaren maken. Uiteindelijk is het LVS, de Cito eindtoets en het advies van de school bepalend voor de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs.

Zoals in de vorige alinea aangegeven, u heeft als ouder dus niet heel veel in te brengen als het gaat om het schooladvies van uw kind. Dat wil niet zeggen dat u niets kunt doen om uw kind een beetje te helpen bij al die toetsen. Studiehuis Delft kan al vanaf groep 6 uw kind ondersteunen bij de manier waarop (Cito) toetsen gemaakt worden. Wij doen dat door succeservaring te laten beleven en een methodiek aan te leren waardoor kinderen als door een TomTom gestuurd toetsen weten aan te pakken.